Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Podsticajna sredstva za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u zalivnim sistemima

Naziv donatora

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ

Rok za prijavu na konkurs

21.07.2017

Ko može da aplicira?

  • Preduzetnici

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

Do 800.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
  • Elementarne nepogode

Podržane ciljne grupe

  • Poljoprivrednici

Geografska pokrivenost

  • Vojvodina

Posebni zahtevi donatora

Posetiti link konkursa za smernice i prateću dokumentaciju.

Kako se aplicira?

Prijave na Konkurs mogu se podneti lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, ili se upućuju poštom, obavezno u pisanoj formi isključivo na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti u Sekretarijatu ili sa internet prezentacije (sajta) Sekretarijata. Obrazac prijave se podnosi overen i potpisan od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave u zatvorenoj koverti sa naznakom ''NE OTVARATI'' i nazivom konkursa, na adresu: Autonomna pokrajina Vojvodina Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj Bulevar Mihajla Pupina broj 16