Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Poverenički fond UN za podršku žrtvama seksualne eksploatacije i zlostavljanja

Naziv donatora

Poverenički fond UN za okončanje nasilja nad ženama (UN Trust Fund)

Rok za prijavu na konkurs

15.10.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

nije naznačeno

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Obrazovanje
Ostalo
  • rodna ravnopravnost, zdravlje

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Poverenički fond UN-a pruža finansijsku podršku projektima koji rešavaju nedostatke u uslugama za pomoć i podršku žrtvama, kao i održivo ekonomsko osnaživanje sa fokusom na aktivnosti stvaranja prihoda. Poverenički fond obezbeđuje sredstva za: Specijalizovane usluge koje pružaju pomoć i podršku potrebnu žrtvama i deci rođenoj kao rezultat seksualne eksploatacije i zlostavljanja, uključujući medicinsku negu, pravne usluge i psiho-socijalnu podršku; Otklanjanje nedostataka usluga u pružanju pomoći i podrške; Doseg zajednice; i Dodatna podrška i komunikacija za podnosioce pritužbi, žrtve i decu rođenu kao rezultat seksualne eksploatacije i zlostavljanja. Prihvatljivo finansiranje Sredstva povereničkog fonda imaju za cilj da korisnicima pruže usluge podrške i pomoći koje uključuju, ali nisu ograničene na: Medicinske usluge, uključujući usluge seksualnog i reproduktivnog zdravlja; Psihosocijalne usluge, uključujući suočavanje sa stigmom i diskriminacijom; Pravne usluge i pristup efikasnom pravnom leku; Neposredna materijalna nega po potrebi, kao što su hrana, odeća, sklonište za hitne slučajeve, obrazovanje i osnovni lekovi i usluge.

Kako se aplicira?

Slanjem popunjenog obrasca za prijavu elektronskom poštom na: trustfundsea@un.org