Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Poziv Centralno-evropske inicijative za predloge projekata za 2021. godinu

Naziv donatora

Centralno-evropska inicijativa CEI

Rok za prijavu na konkurs

01.09.2021

do 11 h i 59 min

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 15.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Međunarodna saradnja
  • Međunarodna saradnja

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Mogu se prijaviti svi javni i privatni subjekti registrovani i sa sedištem i u državama članicama CEI, kao i međunarodne / regionalne organizacije. Svi kandidati će se pozvati na svoj pravni status u prijavnom obrascu, pozivajući se na relevantno zakonodavstvo. Nevladine organizacije i organizacije civilnog društva, kao i privatna lica, moraju da uključe u aplikacioni paket službeni dokaz o registraciji sa uslužnim prevodom na engleski jezik. Ovaj uslov je obavezan za relevantne podnosioce zahteva. Ovaj uslov se ne odnosi na javne subjekte. Javne i privatne institucije registrovane u državi članici CEI, kao i međunarodne i regionalne organizacije, pozvane su da se prijave CEI Fondu za saradnju za inovativne akcije koje favorizuju mobilnost i umrežavanje. Predlozi se moraju usredsrediti na izgradnju kapaciteta prenošenjem i razmenom znanja, posebno iz država članica CEI EU u države članice CEI koje nisu članice EU. Aktivnosti mogu biti u obliku konferencija, seminara, radionica i kurseva obuke.

Kako se aplicira?

Dokumentacija poziva i paket aplikacija dostupni su na: https://application.cei.int/application/cf2021/ Prijava se sastoji od sledećih dokumenata: Aneks 1 - Budžet Prilog 2 - Potpis podnosioca zahteva Aneks 3 - Službeni dokaz o registraciji i prevod na engleski jezik PRILOG 3 SE NE PRIMENJUJE NA JAVNA LICA Aneks 4 - Šema učešća Prijava se podnosi registracijom i onlajn podnošenjem zahteva sa popunjenim aneksima.