Poziv za apliciranje za sredstva Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost

Naziv donatora

Unesko

Rok za prijavu na konkurs

16.05.2023

do 12 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 100.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Kultura
  • Kultura
Mediji
  • Mediji
Ostalo
  • Umetnost

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

od 12 do 24 meseca

Posebni zahtevi donatora

Međunarodni fond za kulturnu raznolikost (IFCD) ulaže u projekte koji dovode do strukturnih promena kroz: • uvođenje i/ili razradu politika i strategija koje imaju direktan uticaj na stvaranje, proizvodnju, distribuciju i pristup raznovrsnosti kulturnih izraza, uključujući kulturna dobra, usluge i aktivnosti; • jačanje ljudskih i institucionalnih kapaciteta javnog sektora i organizacija civilnog društva, koje se smatra neophodnim za podršku održivim lokalnim i regionalnim kulturnim industrijama i tržištima u zemljama u razvoju.

Kako se aplicira?

Registracijom i popunjavanjem onlajn formulara za prijavu.