Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Poziv za dodelu institucionalnih grantova u okviru projekta „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”

Program “Zajedno za aktivno građansko društvo” (ACT) projektovan je kao četvorogodišnja podrška organizacijama građanskog društva (OGD) u Srbiji (2019-2023) kroz dodelu grantova i jačanje njihovih kapaciteta kako bi što efikasnije odgovarali na izazove građanskog aktivizma u Srbiji.

Projekat ACT sprovode švajcarska nevladina organizacija HELVETAS Swiss Intercooperation i Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje „Građanske inicijative“.

Naziv donatora

Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju (SDC)

Rok za prijavu na konkurs

13.05.2020

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

2.600.000,00 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Pravosuđe i pravna država
  • Ljudska prava
Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Socijalna zaštita

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Prijavu za institucionalni grant mogu podneti OGD aktivne u prioritetnim oblastima poziva: 1. uključivanje i mobilizacija građana 2. praćenje sprovođenja zakona i politika 3. rodna ravnopravnost i povezane teme, 4. socijalna inkluzija i ranjive grupe 5. decentralizacija 6. ljudska i građanska prava 7. zaštita životne sredine 8. dobro upravljanje.

Kako se aplicira?

Na internet stranici act.civicatalyst.org možete podneti prijavu za institucionalni grant. Za sva dodatna pitanja i informacije u vezi sa uslovima konkursa, možete se obratiti na info@act.org.rs, a u vezi sa tehničkim pitanjima koja se odnose na elektronsko podnošenje prijava na support@catalystbalkans.org. Napomena – U svetlu novonastale situacije i usled nemogućnosti da predvidimo dalji razvoj događaja u vezi sa širenjem virusa COVID-19, ostavljena je mogućnost da predviđeni rokovi za prijavljivanje, selekciju, trajanje finansijske podrške i izgradnje kapaciteta, budu promenjeni u skladu sa izmenjenim okolnostima u datom trenutku.