konkurs
istekao

Poziv za dostavljanje ponuda za sprovođenje istraživanja o položaju i potrebama mladih

Naziv donatora

Ministarstvo omladine i sporta

Rok za prijavu na konkurs

23.08.2017

09:00h

Vrsta podrške

Pružanje usluga (service contract)

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja projekta

Rok za izvršenje usluge je 20. novembar 2017. godine.

Posebni zahtevi donatora

Navedeni rok za dostavljanje ponuda je rok kada ponuda mora najkasnije DA STIGNE kod naručioca. Ovo se odnosi i na ponude koje su poslate kao preporučene pošiljke.

Kako se konkuriše

Dostavljanjem tražene dokumentacije, u skladu sa objašnjenjem datim na 38. strani dokumenta Konkursna dokumentacija, na adresu:
Ministarstvo omladine i sporta
Republika Srbija
Bulevar Mihaila Pupina broj 2
11070 Beograd