konkurs
istekao

Poziv za dostavljanje predloga za globalno jačanje krovnih organizacija OCD

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

27.02.2023

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • demokratija i dobro upravljanje, klimatske promene, rodna ravnopravnost

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja projekta

od 48 do 60 meseci

Kako se konkuriše

Registracijom u PADOR sistemu i onlajn prijavom uz priloženu potrebnu dokumentaciju koja je navedena u Vodiču za aplikante.

Link do konkursa

https://bit.ly/3VgNLi1