Poziv za Erasmus + za mobilnost i saradnju u obrazovanju, obukama, omladini i sportu

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

31.12.2022

do 17 h

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

nije naznačeno

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Obrazovanje
  • Rekreacija/sport
Ostalo
  • Mladi

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Kako se konkuriše

Pozivaju se organizacije da podnesu prijave putem interneta Nacionalnoj agenciji u relevantnoj zemlji, preko internet stranice Erazmus+ obrazaca ili Evropskoj izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu. Za akcije kojima upravlja Evropska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA), relevantni dokumenti po akciji su otvoreni za podnošenje na Portalu sa mogućnostima finansiranja i tendera. Pojedinci koji žele da se prijave treba da kontaktiraju svoju organizaciju, instituciju ili obrazovnu ustanovu.