Poziv za nominacije za nagradu Gvangju za ljudska prava 2023

Naziv donatora

Memorijalna fondacija 18. maja

Rok za prijavu na konkurs

30.09.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 10.000 do 50.000 $

Vrsta finansijske podrške

Nagrade

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Mediji
  • Mediji
Ostalo
  • Dobro upravljanje

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Da bi promovisala duh Pokreta za demokratizaciju 18. maja, u kojem se narod Gvangjua odupirao brutalnim vojnim silama zarad demokratije i ljudskih prava 1980. godine, Memorijalna fondacija 18. maja odaje priznanje za primerne napore pojedinaca i organizacija koje teže obnovi pravde i ljudskih prava u svojim zemljama kroz nagradu Gvangju za ljudska prava. Od 2000. godine, Fondacija dodeljuje „Gvangju nagradu za ljudska prava“ pojedincima, grupama i institucijama u Koreji i inostranstvu koji su svojim radom doprineli promovisanju i unapređenju ljudskih prava, demokratije i mira kroz kulturne aktivnosti, novinarstvo i akademska polja. 1) Nagrada Gvangju za ljudska prava (GPHR): Nosi novčanu nagradu od 50.000 USD. 2) Specijalna nagrada GPHR-a (SPGPHR): Nosi novčanu nagradu od 10.000 USD. Potrebna dokumenta: • Obrazac za nominaciju • Dve fotografije za lične karte (zalepiti ih na označena mesta) • Drugi materijali koji mogu potkrepiti aktivnosti i podobnost za nagradu • Pošaljite sve dokumente putem e-pošte na: gwangjuprize@gmail.com

Kako se aplicira?

Slanjem potrebnih dokumenata na: gwangjuprize@gmail.com