Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

MREŽA OMLADINSKI HUB ZAPADNOG BALKANA I TURSKE- POZIV ZA NOVE ČLANICE: PROGRAM JAČANJA KAPACITETA I FINANSIJSKA PODRŠKA UKLJUČUJUĆI MENTORING ZA OCD

Naziv donatora

Fondacija Ana i Vlade Divac

Rok za prijavu na konkurs

15.09.2021

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 1.000 do 10.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Rad i zapošljavanje
Ostalo
  • Mladi

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

18 meseci

Posebni zahtevi donatora

Cilj projekta WB&T FOR EMPLOYOUTH je da doprinese jačanju regionalne saradnje, participativne demokratije i podrži procese približavanja Albanije, Crne Gore, Severne Makedonije, Srbije i Turske EU u oblasti zapošljavanja mladih, sa fokusom na: Stvaranje rešenja zasnovanih na informacijama i praksi na lokalu a u cilju poboljšanja politike zapošljavanja mladih koji nisu u sistemu obrazovanja i koji nisu zaposleni (NEET); Povećanje kapaciteta organizacija civilnog društva da pilotiraju i promovišu inovativna rešenja za bolje zapošljavanje mladih iz NEET kategorije; Povećanje angažmana i uticaja organizacija civilnog društva u podizanju svesti javnosti o zapošljavanju mladih iz osetljivih grupa.

Kako se aplicira?

Zainteresovane organizacije, fondacije i udruženja organizacija koje deluju u lokalnim zajednicama u oblasti mladih ili socijalno-ekonomskih pitanja pozivaju da se prijave popunjavanjem onlajn prijavnog obrasca. Potrebno je dostaviti dokumentaciju vezano za finansijske izveštaje za 2019. i 2020. godinu. Pitanja mogu biti poslata e-poštom najkasnije do 5. septembra 2021. nacionalnim koordinatorima (Za Srbiju kontaktira se Fondacija Ana i Vlade Divac, bojana.jevtovic@divac.com).