konkurs
istekao

Poziv za podnošenje inovativnih predloga projekata za jačanje saradnje između sektora turizma i sektora kreativnih industrija

Naziv donatora

RRA SREM

Rok za prijavu na konkurs

24.08.2022

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Mala i srednja preduzeća
  • Preduzetnici

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

352.290,00 RSD

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Turizam
Kultura
  • Kultura
Mediji
  • Mediji

Ciljna grupa podrške

  • Opšta zajednica – građani

Geografska oblast podrške

  • Vojvodina

Predviđeni period trajanja projekta

Rok za realizaciju podržanih predloga projekata je 1. oktobar 2022. godine.

Posebni zahtevi donatora

Projektni predlozi bi trebalo da su usmereni na kreiranje inovativnih proizvoda, rešenja, usluga i alata za bolje iskorišćenje turističkih potencijala kulturnog nasleđa na području Autonomne pokrajine Vojvodine, a koji se razvijaju u saradnji između aktera iz sektora turizma i aktera iz sektora kreativnih industrija. Predlozi projekata koji se fokusiraju isključivo na osmišljavanje i sprovođenje jednokratnih aktivnosti i/ili inicijativa nisu prihvatljivi. Predlozi projekata moraju imati određeni vid održivosti nakon završetka realizacije projekta. 8 Razvijanje predloga projekata traje mesec dana, te projekti moraju biti realizovani zaključno sa 1. oktobrom 2022. godine. Predlog projekta bi trebalo da sadrži detaljan opis načina saradnje između podnosioca predloga projekta iz sektora turizma i pružaoca usluge i/ili proizvoda iz sektora kreativnih industrija kako bi se obezbedila inovativnost predloga projekata, a u jedno i njihova održivost. Usluge i/ili proizvodi koji se smatraju prihvatljivim po kriterijumima ovog Poziva obuhvataju sledeće: • lokalne promotivne aktivnosti (npr. lokalne kampanje, informativni dani, onlajn platforme, itd.) za promociju i jačanje turističkog sektora, • inovativne inicijative za poboljšanje pristupa tržištu, • kreativne usluge za podršku prodaji, izvozu i marketingu, informacionokomunikacionim tehnologijama, inovativnim procesima, poslovnom planiranju i strategiji, • digitalni/ interaktivni narativi (eng. Storytelling), • ture u virtuelnoj/proširenoj stvarnosti, • audio i video proizvodi, • dizajnerske i fotografske usluge, • publikacije, • aplikacije, • marketing zasnovan na događajima, • marketing za podršku inovativnim idejama, • međutematski turistički paketi (npr. autentičan odmor uz tradicionalnu muziku i hranu, umetnost i običaji i sl.), • iskustva zasnovana na turističkim/kulturnim destinacijama, Ova lista je okvirna i ne predstavlja ograničenje u kontektu ovog Poziva. Podnosilac predloga projekta je akter iz sektora turizma koji kumulativno ispunjava sledeće kriterijume: - aktivno pravno lice, - ima sedište u Republici Srbiji, 9 - ima delatnost u oblasti turizma, kulture, kreativnog stvaralaštva i zaštite kulturnog nasleđa na području AP Vojvodine, - pripada javnom ili privatnom sektoru (npr. institucije, organizacije i udruženja koja deluju u oblasti turizma, kulture, zaštite kulturnog nasleđa i kreativnog stvaralaštva, kao i preduzetnici, mikro, mala ili srednja preduzeća iz sektora turizma), - na realizaciji projekta sarađuje sa pružaocem usluge i/ili proizvoda iz sektora kreativnih industrija koji je prethodno registrovan u „Registru pružalaca usluga i proizvoda u sektoru kreativne industrije“ Fonda „Evropski poslovi” AP Vojvodine, - da predlog projekta nije ostvario finansiranje iz drugih donatorskih sredstava za trošak koji se prijavljuje za korišćenje vaučer šeme.

Kako se konkuriše

Popunjavanjem online prijavnog formulara