Poziv za podnošenje predloga malih lokalnih projekata u 2021. godini

Naziv donatora

Ambasada Republike Češke u Beogradu

Rok za prijavu na konkurs

30.09.2020

u 12 časova

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 200.000 do 500.000 CZK

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Zdravstvo
  • Obrazovanje
Ostalo
  • podrške marginalizovanim grupama

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Kako se konkuriše

Zahtev se popunjava na engleskom jeziku i podnosi Ambasadi na dalje razmatranje. Razmatrane će biti samo prijave sa adekvatno i kompletno popunjenim formularom overenim i potpisanim od strane ovlašćenog lica. Uz formular potrebno je poslati i dokument o ovlašćenju imenovanog predstavnika da zastupa podnosioca projekta. Ukoliko podnosilac nije državna ustanova prilaže se i kopija dokumenta kojim se potvrđuje da je podnosilac pravno lice. Osim popunjenog formulara za prijavu i navedenih dokumenata ne slati nikakve druge priloge. Dokumentaciju je potrebno poslati u papirnoj formi na adresu Ambasade: Bulevar kralja Aleksandra 22, 11000 Beograd, kao i u elektronskoj formi na e-mail adresu: mlp.belgrade.2021@gmail.com.