Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Poziv za podnošenje predloga malih lokalnih projekata u 2023. godini

Naziv donatora

Ambasada Republike Češke u Beogradu

Rok za prijavu na konkurs

30.09.2022

Ko može da aplicira?

 • Organizacije civilnog društva
 • Javna uprava
 • Drugo

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 200.000 CZK do 500.000 CZK

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
 • Ekonomska i razvojna politika/planiranje
Životna sredina i klimatske promene
 • Zaštita životne sredine
Ljudski resursi i socijalni razvoj
 • Zdravstvo
 • Obrazovanje
Poljoprivreda i ruralni razvoj
 • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
 • Ruralni razvoj
Ostalo
 • Upravljanje prirodnim resursima

Podržane ciljne grupe

 • Opšta zajednica – građani

Geografska pokrivenost

 • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

Kraj realizacije projekta predviđen je najkasnije 31. 10. 2023.

Posebni zahtevi donatora

Isplata grantova se vrši u dinarima, na osnovu iznosa navedenog u obrascu u CZK, a u protivvrednosti CZK prema kursu koji Ambasada koristi na dan isplate (pri popunjavanju formulara koristiti kurs za septembar 2022: 1 RSD = 0,211 280 CZK). Prema tome, podnosilac prijave mora uzeti u obzir da će se donirani iznos malo razlikovati od iznosa navedenog u prijavnom formularu. Prilikom evaluacije razmatrani će, između ostalog, biti nivo samoodrživosti projekta (rezultati projekta ostaju i nakon završetka projekta), visina sufinansiranja (sufinansiranje od strane podnosioca prijave ili iz drugih izvora je dobrodošlo), usmerenost projekta (viši prioritet imaće projekti fokusirani na obuke, deljenje know-how i sl. u odnosu na projekte fokusirane na elementarnu materijalnu pomoć), kao i ekonomičnost, odn. raspolaganje budžetom donacije tako da u što manjoj meri, a najviše u visini 25% od ukupne visine donacije, bude utrošen na nepohodne lične i putne troškove realizatora projekta. Mali lokalni projekti moraju imati razvojni aspekt (ne podrazumevaju npr. troškove režija korisnika). Jedan podnosilac ne može podneti više od jednog predloga projekta. Donacije nisu namenjene za podsticanje preduzetništva.

Kako se aplicira?

Zahtev se popunjava na engleskom ili češkom jeziku i podnosi Ambasadi na dalje razmatranje. Dokumentaciju je potrebno poslati u papirnoj formi (na koverti naznačiti „za MLP“) i elektronskoj formi na adresu Bulevar kralja Aleksandra 22, 11000 Beograd, odnosno e-mail adresu: mlp.belgrade.2023@gmail.com