Poziv Za Podnošenje Predloga Programa Aktivnosti Za Vreme Trajanja „Dečije Nedelje“ U 2020. Godini

Naziv donatora

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Rok za prijavu na konkurs

05.08.2020

12 časova

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 4.000.000,00 dinara

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Ostalo
  • Prava i potrebe dece

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Podnosioci predloga programa mogu biti registrovana republička udruženja, koja u svojim programima delovanja imaju aktivnosti koje doprinose ciljevima ,,Dečije nedelje”, a koje imaju najmanje pet godina iskustva u organizovanju manifestacija za decu na republičkom nivou. Uz priloženu dokumentaciju potrebno je dostaviti i dokaz o do sada organizovanim manifestacijama i korisnicima usluga udruženja, na potpisanoj i overenoj referentnoj listi.

Kako se aplicira?

Zainteresovana udruženja dužna su da svoje predloge dostave do 05.08.2020. godine, u 12 časova. Potpisani i overeni predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektoru za brigu o porodici i socijalnu zaštitu, na adresu: Nemanjina 22-26, isključivo preporučenom poštom ili kurirskim putem, odnosno ličnom dostavom. Na koverti obavezno naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv programa i sledeći tekst: ,,NE OTVARATI PRE ZAVRŠETKA KONKURSA”. Komisija za pregled i procenu predloga Programa aktivnosti za vreme trajanja ,,Dečije nedelje” će pregledati dokumentaciju, sačiniti zapisnik i dati predlog o izboru programa koji će biti finansiran. Odluka o izboru biće objavljena na internet stranici Ministarstva. Ministarstvo će sa odabranim predlagačem zaključiti Ugovor o finansiranju Programa u 2020. godini.