Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Poziv Za Podnošenje Predloga Programa Aktivnosti Za Vreme Trajanja „Dečije Nedelje“ U 2020. Godini

Naziv donatora

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Rok za prijavu na konkurs

05.08.2020

12 časova

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 4.000.000,00 dinara

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Ostalo
  • Prava i potrebe dece

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Podnosioci predloga programa mogu biti registrovana republička udruženja, koja u svojim programima delovanja imaju aktivnosti koje doprinose ciljevima ,,Dečije nedelje”, a koje imaju najmanje pet godina iskustva u organizovanju manifestacija za decu na republičkom nivou. Uz priloženu dokumentaciju potrebno je dostaviti i dokaz o do sada organizovanim manifestacijama i korisnicima usluga udruženja, na potpisanoj i overenoj referentnoj listi.

Kako se aplicira?

Zainteresovana udruženja dužna su da svoje predloge dostave do 05.08.2020. godine, u 12 časova. Potpisani i overeni predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektoru za brigu o porodici i socijalnu zaštitu, na adresu: Nemanjina 22-26, isključivo preporučenom poštom ili kurirskim putem, odnosno ličnom dostavom. Na koverti obavezno naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv programa i sledeći tekst: ,,NE OTVARATI PRE ZAVRŠETKA KONKURSA”. Komisija za pregled i procenu predloga Programa aktivnosti za vreme trajanja ,,Dečije nedelje” će pregledati dokumentaciju, sačiniti zapisnik i dati predlog o izboru programa koji će biti finansiran. Odluka o izboru biće objavljena na internet stranici Ministarstva. Ministarstvo će sa odabranim predlagačem zaključiti Ugovor o finansiranju Programa u 2020. godini.