konkurs
istekao

Poziv za podnošenje predloga projekata: Građanski prostor za feminističku akciju

Naziv donatora

Međunarodni centar za neprofitno pravo (ICNL)

Rok za prijavu na konkurs

28.02.2022

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 40.000 $

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Ostalo
  • rodna ravnopravnost

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja projekta

12 meseci

Posebni zahtevi donatora

Ovaj poziv je otvoren za organizacije civilnog društva koje rade na pitanjima ženskih prava na nacionalnom ili podnacionalnom nivou. Da bi se prijavili za ovaj grant, kandidati moraju dostaviti na engleskom ili španskom jeziku sledeće dokumente: • naslovni list aplikacije • Predlog (ne više od 5 stranica) • Životopis, biografiju (CV) ili drugu izjavu o relevantnoj istoriji rada i obrazovanju (ne više od 3 stranice za najviše 3 ključna osoblja) • Budžet stavke (ne više od 1 stranice) • Osnovne informacije o organizaciji koja podnosi prijavu (npr. veze do veb stranice ili informativni materijali)

Kako se konkuriše

Slanjem naslovnog lista prijave zajedno sa potrebnom dokumentacijom pod naslovom mejla “Civic Space for Feminist Action:Sub-grant Application 2022.” na: whrdgrants@icnl.org.