konkurs
istekao

POZIV ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKATA: Razvoj vakcine i kapaciteta za zaustavljanje pandemije virusa COVID-19

Naziv donatora

CEPI fond

Rok za prijavu na konkurs

28.09.2020

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Drugo

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Zdravstvo
Ostalo
  • COVID-19

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Kako se konkuriše

Spisak neophodne dokumentacije se može videti u Pozivu za poniošenje projekata koji se nalazi u prilogu.