Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Poziv za podnošenje predloga projekata: “Vratimo se na početak – Parlament kao osnova vladavine prava”

Naziv donatora

CRTA; Otvoreni parlament; Partneri za demokratske promene Srbija; Slavko Ćuruvija Fondacija

Rok za prijavu na konkurs

11.09.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 750.000 dinara do 900.000 dinara

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
  • Parlament
  • Lokalna samouprava
Civilno društvo
  • Civilno društvo

Podržane ciljne grupe

  • Opšta zajednica – građani
  • Organizacije civilnog društva

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

Trajanje projektnih aktivnosti ograničeno je na najviše šest meseci, a projekti treba da budu realizovani najkasnije do 31. maja 2023. godine

Posebni zahtevi donatora

Za podršku u okviru ovog Programa mogu konkurisati organizacije civilnog društva (udruženja građana) registrovane u Republici Srbiji u skladu sa važećim propisima. Organizacije civilnog društva moraju imati godišnji promet manji od 50.000 EUR; Organizacije civilnog društva moraju direktno biti odgovorne za pripremu i upravljanje projektom. Sledeći troškovi u okviru ovog Programa nisu dozvoljeni: Ulaganje u kapitalne investicije; Finansiranje aktivnosti usmerenih na stvaranje prihoda; Finansiranje rada drugih organizacija različitih od organizacija kojima su odobrena sredstva u skladu sa ovim Programom; Ugovaranje usluga sa drugim pravnim licima u cilju sprovođenja aktivnosti ili savetovanja u vezi sa upravljanjem projektom; Plate i honorari službenika javne uprave, za aktivnosti koje spadaju u njihov redovan posao; Troškovi usmereni na sprovođenje stranačkih aktivnosti, učešće i podršku kandidata i izbornih lista i druge slične političke aktivnosti; Dodela humanitarne pomoći; Krediti i troškovi otplate duga (kamate); Provizije na gubitke ili potencijalne buduće obaveze; Kupovina zemljišta ili zgrada; Trošak PDV-a. Obezbeđivanje kofinansiranja projekta iz drugih izvora nije obavezan uslov za podnošenje predloga projekta. Nabavka tehničke opreme (računari, foto aparati, kamere, fotokopir aparati i druga kancelarijska oprema) moguća je samo u slučajevima kada je ista krajnje neophodna za realizaciju projektnih aktivnosti.

Kako se aplicira?

Projektnu dokumentaciju je potrebno dostaviti na adresu grants@crta.rs. Prijavu nasloviti sa: “Ime organizacije” – Predlog projekta u okviru poziva “Vratimo se na početak – Parlament kao osnova vladavine prava”.