Poziv za podnošenje predloga projekata za mobilizaciju političke posvećenosti

Naziv donatora

Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu

Rok za prijavu na konkurs

18.09.2021

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove
  • Privredna društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

nije naznačeno

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Poljoprivreda i ruralni razvoj
  • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Međunarodna saradnja
  • Međunarodna saradnja
Ostalo
  • Hrana i ishrana

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Kriterijumi za podnošenje predloga uključuju sledeće: Predlog projekta predstavljaju najmanje dve države; Zemlje učesnice da predlože najmanje jednog nedržavnog aktera (npr. akademsku zajednicu, privatni sektor, civilno društvo itd.) uključenog u sprovođenje projekta; Predlog odražava potrebu i potražnju na terenu. Podnosioci zahteva da navedu na koji način žele da doprinesu sprovođenju svojih predloga i da li žele da pruže finansijsku podršku (delimičnu ili ukupnu) ili / i doprinose u naturi pružanjem stručnjaka i stručnosti. Ovim pozivom FAO poziva članice da udruže napore i grade koalicije širom zemalja i sa nedržavnim akterima, koji imaju obostrani interes u rešavanju konkretnih izazova na terenu, oko odabranih prioritetnih oblasti rada. Svi predlozi se formulišu oko jednog ili više sledećih prioritetnih područja rada: Globalni plan humanitarnog odgovora Ekonomska inkluzija i socijalna zaštita za smanjenje siromaštva Smanjenje gubitka hrane i otpada Transformacija prehrambenih sistema

Kako se aplicira?

Da bi podneli predlog, kandidati moraju da preuzmu i popune obrazac Predloga. Sve prijave moraju se predati na: Food-Coalition@fao.org. Zemlje koje žele da iskoriste podršku u pripremi svog predloga pozivaju se da zatraže pomoć od Koordinacionog tima Koalicije za hranu kontaktirajući Food-Coalition@fao.org. Pomoć je potpuno neobavezna i biće organizovana u skladu sa zahtevima.