Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Poziv za podnošenje predloga projekata za mobilizaciju političke posvećenosti

Naziv donatora

Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu

Rok za prijavu na konkurs

18.09.2021

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove
  • Privredna društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

nije naznačeno

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Poljoprivreda i ruralni razvoj
  • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Međunarodna saradnja
  • Međunarodna saradnja
Ostalo
  • Hrana i ishrana

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Kriterijumi za podnošenje predloga uključuju sledeće: Predlog projekta predstavljaju najmanje dve države; Zemlje učesnice da predlože najmanje jednog nedržavnog aktera (npr. akademsku zajednicu, privatni sektor, civilno društvo itd.) uključenog u sprovođenje projekta; Predlog odražava potrebu i potražnju na terenu. Podnosioci zahteva da navedu na koji način žele da doprinesu sprovođenju svojih predloga i da li žele da pruže finansijsku podršku (delimičnu ili ukupnu) ili / i doprinose u naturi pružanjem stručnjaka i stručnosti. Ovim pozivom FAO poziva članice da udruže napore i grade koalicije širom zemalja i sa nedržavnim akterima, koji imaju obostrani interes u rešavanju konkretnih izazova na terenu, oko odabranih prioritetnih oblasti rada. Svi predlozi se formulišu oko jednog ili više sledećih prioritetnih područja rada: Globalni plan humanitarnog odgovora Ekonomska inkluzija i socijalna zaštita za smanjenje siromaštva Smanjenje gubitka hrane i otpada Transformacija prehrambenih sistema

Kako se aplicira?

Da bi podneli predlog, kandidati moraju da preuzmu i popune obrazac Predloga. Sve prijave moraju se predati na: Food-Coalition@fao.org. Zemlje koje žele da iskoriste podršku u pripremi svog predloga pozivaju se da zatraže pomoć od Koordinacionog tima Koalicije za hranu kontaktirajući Food-Coalition@fao.org. Pomoć je potpuno neobavezna i biće organizovana u skladu sa zahtevima.