konkurs
istekao

Poziv za podnošenje predloga projekta u cilju pokretanja centra/kutka za žene i devojčice izbeglice i migrantkinje

Naziv donatora

Agencija Ujedinjenih nacija za ravnopravnost polova i osnaživanje žena - UN Women, the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

Rok za prijavu na konkurs

28.08.2017

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva

Vrsta podrške

Pružanje usluga (service contract)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava

Ciljna grupa podrške

  • Žene – opšta populacija

Predviđeni period trajanja projekta

15. septembar 2017 – 31. decembar 2017