Poziv za podnošenje projekata koji imaju za cilj unapređivanje javnih politika zapošljavanja mladih i preduzetništva na lokalnom nivou Inbox x

Naziv donatora

Beogradska otvorena škola

Rok za prijavu na konkurs

05.06.2019

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

150.000,00 €.

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Rad i zapošljavanje
Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • Uapređivanje javnih politika, zapošljavanja mladih i preduzetništva na lokalnom nivou

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Kako se aplicira?

Prijave se vrše isključivo putem onlajn platforme www.web4yes.eu. Prijave poslate poštom ili putem imejla neće biti prihvaćene. Podnosioci projekata treba da podnesu sva neophodna dokumenta i da prate uputstva dostupna na engleskom jeziku i na jezicima poziva. Prijave moraju biti napisane na jezicima zemalja Zapadnog Balkana (srpski, bosanski/hrvatski/srpski, albanski, makedonski i crnogorski) ili na engleskom jeziku. Sažetak predloga projekta mora biti dostupan na engleskom jeziku.