Poziv za podnošenje zahteva radi upućivanja vojnih invalida na banjsko i klimatsko lečenje i oporavak

Naziv donatora

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Rok za prijavu na konkurs

12.10.2018

Ko može da aplicira?

  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

25.000.000 RSD.

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Zdravstvo
Ostalo
  • Pomoć vojnim invalidima.

Podržane ciljne grupe

  • Borci, vojni invalidi, civilni invalidi rata, porodice palih boraca

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Kako se aplicira?

Zahtevi se podnose Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektoru za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu, na adresu: Makedonska 4, Beograd. Na koverti obavezno treba naznačiti „Zahtev - banjsko i klimatsko lečenje i oporavak”. POTREBNA DOKUMENTACIJA: 1. Rešenje nadležnog organa o priznatom svojstvu vojnog invalida, 2. Poslednji izveštaj lekara specijaliste (odgovarajuće grane specijalizacije), ne stariji od godinu dana.