konkurs
istekao

Poziv za podršku u okviru projekta razvoja strategija i organizacionih kapaciteta WBF

Naziv donatora

Western Balkans Fund

Rok za prijavu na konkurs

24.06.2018

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva
  • Mala i srednja preduzeća
  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

Do 20.000 EUR

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Međunarodna saradnja
  • Međunarodna saradnja
Ostalo
  • Tehnička podrška.

Ciljna grupa podrške

  • Opšta zajednica – građani

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja projekta

Jun-decembar 2018.

Kako se konkuriše

Prijavu, koja treba da sadrži CV, pismo o namerama, listu referenca i finansijski predlog, poslati na sledeću adresu: info@westernbalkansfund.org.