Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Poziv za predloge: Moda, tekstil i tehnologija – Partnerstvo sa British Council-om

Naziv donatora

Univerzitet umetnosti u Londonu (UAL)

Rok za prijavu na konkurs

06.02.2023

do 23 h i 59 min

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Privredna društva
  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 6.000 do 15.000 £

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Industrija, uključujući MSP
Kultura
  • Kultura
Ostalo
  • Umetnost, Biznis i industrija, IT

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Tim za arhitekturu i dizajn Britanskog saveta i Tim za modu (ADF) u partnerstvu sa Institutom za modu, tekstil i tehnologiju UAL-a, Univerziteta umetnosti u Londonu (UAL FTTI) pilotirali su šemu katalizatora za istraživanje i razvoj za nove pejzaže: moda, tekstil i tehnologiju (FTT). Program je imao za cilj da pokrene istraživanje i razvoj (R&D) i neguje međunarodnu saradnju odgovornijih i društveno angažovanih FTT industrija. Dizajniran je da podstakne nove ideje koje pomažu u oblikovanju budućnosti održive mode, odeće i tekstila na globalnom nivou, i podržavaju kulturne, društvene i ekološke vrednosti FTT sektora. Poziv je otvoren za dizajnere, dizajnerske preduzetnike i MSP2 iz UK i zemalja koje imaju pravo na ODA. Poziv je otvoren, pod jednakim uslovima, za potpuno nova partnerstva, kao i za postojeća partnerstva koja se finansiraju kroz početni pilot program. Nove prijave moraju biti partnerstva između najmanje jednog podnosioca zahteva iz UK i najviše 2 koaplikanta sa sedištem u jednoj ili više zemalja ODA. Glavni kandidat mora biti sa sedištem u UK i da posluje najmanje 3 godine. Glavni aplikant će podneti aplikaciju, biće ugovoren i odgovoran za vođenje komunikacije i distribuciju granta koaplikantima. Kandidati moraju da dostave dokaze o istinskoj saradnji, razmeni znanja i obostranoj koristi sa fokusom na projekat koji se sprovodi u Velikoj Britaniji i prekookeanskim zemljama/zemljama u prijavi. Podnosioci zahteva moraju dokazati jasnu dobrobit za sve partnere i zainteresovane strane u projektu, svi partneri moraju imati saglasnost sa projektom (npr. sporazum može biti putem e-pošte). Kandidati moraju da pokažu sposobnost da sprovedu projektnu aktivnost u periodu od aprila do avgusta 2023.

Potrebna dokumentacija

NL_Funding-Call-Info-Booklet-3.pdf

Kako se aplicira?

Popunjavanjem onlajn formulara na: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xClkjH8We0e4y3fugnWNEcJ-pVKKXT5PpFYWXitkKjFUNFVQQUdMMUhZWEZOTENaRkZaSlY3ODc4TS4u