Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Poziv za predloge projekata programa Digitalna Evropa: Podaci za kulturno nasleđe

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

17.05.2022

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove
  • Privredna društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

više od milion dolara

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Kultura
  • Kultura
Ostalo
  • IT

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Projekti će pokrivati najmanje jednu od sledećih oblasti primene: 1. Obogaćivanje ponude podataka, alata i usluga dostupnih u prostoru podataka, kao što su pristup skupovima podataka visokog kvaliteta i visoke vrednosti, alatima, tehničkim referencama znanja, razmeni znanja i drugim uslugama, sa ciljem da podrže digitalizaciju, održivost i onlajn deljenje digitalnog kulturnog nasleđa. 2. Korišćenje postojeće veštačke inteligencije i sistema mašinskog učenja, kao što je automatski prevod sadržaja ili automatsko obogaćivanje metapodataka, poboljšavajući višejezične aspekte, obezbeđujući adaptivno filtriranje dobara kulturnog nasleđa ili personalizovane preporuke. 3. Ponovna upotreba, posebno, 3D digitalizovanih dobara kulturnog nasleđa u važnim oblastima kao što su obrazovanje, društvene i humanističke nauke, turizam i širi kulturni i kreativni sektor.

Kako se aplicira?

Predlozi se moraju dostaviti elektronskim putem preko Portala za finansiranje i tendere. Predlozi (uključujući anekse i prateću dokumentaciju) moraju se dostaviti korišćenjem Obrazaca koji se nalaze unutar Sistema za podnošenje. Predlozi moraju biti potpuni i sadržati sve tražene informacije i sve potrebne anekse i prateća dokumenta: 1. Prijavni obrazac Deo A — sadrži administrativne informacije o učesnicima (budući koordinator, korisnici i povezana lica) i 2. Sažeti budžet za projekat (popunjava se direktno na mreži) 3. Prijavni obrazac Deo B — sadrži tehnički opis projekta (do preuzeti sa portal sistema za podnošenje, popuniti i zatim postaviti. 4. Obavezni aneksi i prateća dokumenta (treba učitati): detaljnu tabelu budžeta, CV ključnog projektnog tima, izveštaji o aktivnostima prošle godine, lista prethodnih projekata, tabela bezbednosnih pitanja, etička tabela, U kasnijoj fazi može biti zatražena dodatna dokumenta (za validaciju pravnog lica, proveru finansijske sposobnosti, validacija bankovnog računa, itd.).