Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Poziv za predloge projekata za implementaciju Preporuke OECD DAC u vezi sa proširivanjem građanskog prostora

Naziv donatora

Međunarodni centar za neprofitno pravo (ICNL)

Rok za prijavu na konkurs

15.04.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 25.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • Humanitarna pomoć

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

Sve projektne aktivnosti moraju biti završene do 15. novembra 2022. godine.

Posebni zahtevi donatora

ICNL poziva na predloge za primenu Preporuke OECD DAC-a o omogućavanju civilnom društvu u saradnji u razvoju i humanitarnoj pomoći da proširi građanski prostor i osnaži civilno društvo u partnerskim zemljama i teritorijama kroz angažovanje sa vladama donatora, partnerskim vladama, civilnim društvom i drugim zainteresovanim stranama. Predlog projekta mora da obuhvati sledeće elemente: 1. Koncept projekta, uključujući: Opis ključnih izazova; Ciljeve projekta i očekivani uticaj; Detaljan opis projektnih aktivnosti i kako će te aktivnosti doprinosi ciljevima projekta i očekivanom uticaju; Detaljno objašnjenje kako je Preporuka OECD DAC-a integrisana i podržava projektne aktivnosti; Drugi partneri koji će doprineti predloženim aktivnostima, uključujući aktiviste, OCD, novinare, članove zajednice, akademske institucije i druge zainteresovane strane; Predložene ciljeve angažovanja, uključujući vlade donatora, partnerske vlade, civilno društvo i druge zainteresovane strane; Rezultati (npr. konsultacije, sastanci, obuke, izveštaji, kompleti alata, medijske kampanje i/ili predlozi politika); i Vremenski okvir za završetak predloženih aktivnosti. 2. Specifično iskustvo i stručnost podnosioca zahteva u vezi sa aktivnostima obuhvaćenim u predlogu, uključujući iskustvo u rešavanju građanskog prostora i osnaživanju civilnog društva; i 3. Plan za nepredviđene slučajeve COVID-19, uključujući politike u vezi sa putovanjima i fizičkim sastancima, ako je primenljivo, i planove za rešavanje smetnji zbog vladinih mera (tj. zatvaranja) ili bolesti osoblja.

Kako se aplicira?

Predlog projekta poslati mejlom na: utta@icnl.org pod naslovom “OECD DAC Recommendation on Enabling Civil Society -- Grant Application 2022.”