Poziv za prijave OCD za sredstva za sprovođenje aktivnosti javnog zagovaranja protiv diskriminacije

Naziv donatora

Praxis

Rok za prijavu na konkurs

30.05.2018

Do 14:00 h.

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

1.000 EUR.

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • Borba protiv diskriminacije.

Ciljna grupa podrške

  • Opšta zajednica – građani
  • Organizacije civilnog društva

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Potrebno je prethodno iskustvo u zagovaranju u oblasti ljudskih prava i zaštite od diskriminacije.

Kako se konkuriše

Podnosioci prijava treba da pošalju popunjen Prijavni obrazac (koji se nalazi u projektnoj dokumentaciji) i bilo koju dodatnu dokumentaciju u prilog prijavi Semiru Tutiću iz Sandžačkog odbora na e-mail: tuticsemir@gmail.com i sanodbor91@gmail.com (E-mail nasloviti sa: Prijava za dodelu sredstava u vidu podgrantova: javno zagovaranje protiv diskriminacije)