Poziv za prijavu za Nagradu za interkulturno dostignuće

Naziv donatora

Austrijsko savezno ministarstvo za evropske i međunarodne poslove

Rok za prijavu na konkurs

15.04.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

nije naznačeno

Vrsta finansijske podrške

Nagrade

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Kultura
  • Kultura
Mediji
  • Mediji
Civilno društvo
  • Civilno društvo
Međunarodna saradnja
  • Međunarodna saradnja
Ostalo
  • rodna ravnopravnost, umetnost

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Austrijsko savezno ministarstvo za evropske i međunarodne poslove objavilo poziv za prijavu za Nagradu za interkulturno dostignuće sa ciljem da se nagrade inovativni projekti u oblasti interkulturnog i interreligijskog dijaloga i njihova promocija u medijima širom sveta. Projekti koji se prijavljuju mogu biti mali ili veliki, završeni ili u toku, realizovani od strane organizacije ili pojedinca u okviru sledećih oblasti: umetnost i kultura, mladi, ljudska prava, globalno građansko obrazovanje, integracije i rodna ravnopravnost. Poziv je namenjen nevladinim organizacijama (uključujući udruženja građana, fondacije, dobrotvorne obrazovne institucije, verske organizacije) i komercijalnim organizacijama, a mogu da učestvuju i pojedinci. Nagrada se dodeljuje za sledeće kategorije: • kategorija održivost: najbolji tekući projekat na međusektorsku temu životne sredine i interkulturalnosti; • kategorija nedavni događaji: najbolji projekat u vezi sa aktuelnim događajem; • kategorija tehnologija: najbolja primena tehnologije u kontekstu interkulturnog projekta; • kategorija inovacija: najinovativniji interkulturni projekat, i • kategorija mediji: najbolji medijski doprinos interkulturnom razumevanju.

Kako se aplicira?

Slanjem prijave sa dve slike projekta putem e lektronske pošte na: dialogue@bmeia.gv.at.