Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Poziv za projekte: Sport i decentralizovana saradnja 2023

Naziv donatora

Ministarstvo Evrope i spoljnih poslova Francuske

Rok za prijavu na konkurs

07.02.2023

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

nije naznačeno

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Rekreacija/sport

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

od jedne do dve godine

Posebni zahtevi donatora

• Podržati međunarodna partnerstva između zajednica i integraciju sportskih praksi u lokalni život; • Promovisati sport kao sredstvo za sprovođenje teritorijalnih javnih politika, u duhu olimpijskih i paraolimpijskih vrednosti; • Doprineti uključivanju lokalnih vlasti širom sveta u dinamiku Igara u Parizu 2024.; • Promovisanje francuske teritorijalne ekspertize u oblasti sporta. • Ovaj poziv za projekte ima za cilj da pokrene jačanje mesta sporta u decentralizovanoj saradnji.

Kako se aplicira?

Prijave se podnose onlajn po dematerijalizovanoj proceduri na portalu decentralizovane saradnje, na adresi: www.cncd.fr. Onlajn formular mora biti popunjen sledećim dokumentima koji se mogu preuzeti direktno sa platforme: • pisma o namerama potpisana od strane rukovodilaca partnerskih lokalnih vlasti i naznakom traženog iznosa; • obrazac za prijavu koji su takođe potpisali rukovodioci partnerskih lokalnih vlasti (generisan automatski od strane CNCD platforme); • raspored/hronogram aktivnosti (primer je dostupan na veb stranici MEAE); • administrativni i finansijski dokument koji sadrži najmanje RIB i INSEE kod CTF-a, kao i kontakt podatke osobe zadužene za praćenje budžeta i računovodstva u okviru CTF-a. • Svaki drugi dodatni dokument je takođe dobrodošao, ali neobavezan. U slučaju poteškoća u postupku onlajn podnošenja, kontaktirati: secretariat.dgm-aect @ diplomatie.gouv.fr.