konkurs
istekao

Poziv za projekte u okviru grant šeme za Zapadni Balkan

Naziv donatora

Ministarstvo spoljnih poslova Norveške

Rok za prijavu na konkurs

17.04.2018

Do 13:00 h

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

Do 1.000.000 NOK

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Pravosuđe i pravna država
  • Ljudska prava
Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
  • Ekonomska i razvojna politika/planiranje
Međunarodna saradnja
  • Međunarodna saradnja
Ostalo
  • Regionalna saradnja

Ciljna grupa podrške

  • Opšta zajednica – građani

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja projekta

Godinu dana.

Posebni zahtevi donatora

Prednost će imati projekti koji pomažu određenoj državi da ispuni EU i NATO zahteve, projekti koji podstiču regionalnu saradnju, projekti koji promovišu inkluziju, manjinska prava, prava žena i mladih.

Kako se konkuriše

Kreiranjem online naloga i popunjavanjem aplikacije na sledećem linku https://grants.mfa.no/#call/921/apptypes