Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Poziv za projektne ideje 2022/2023 – Mladi i mediji za demokratski razvoj

Naziv donatora

Beogradska otvorena škola (BOŠ)

Rok za prijavu na konkurs

30.06.2022

do 15 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 157.000 SEK

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Mediji
  • Mediji
Ostalo
  • Mladi, demokratija, vladavina prava

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Biće podržane organizacije koje doprinose jačanju demokratije, unapređenju ljudskih prava i vladavini prava u Srbiji, sa posebnim fokusom na sledeće tematske oblasti: • evropske integracije u lokalnoj zajednici (shvaćene kao doprinos i koristi koje za lokalnu zajednicu proizilaze iz reformskog procesa u okviru procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji, ali i kroz javno zagovaranje i aktivno uključivanje u donošenje odluka i kreiranje politika na lokalu) • demokratizacija (koja se razume kao borba građana za unapređenje demokratskih praksi i bolji rad demokratskih institucija, ali i kao otpor autoritarnim tendencijama, jer one ugrožavaju prava građana i urušavaju demokratski politički poredak), • vladavina prava i unapređenje ljudskih i manjinskih prava; • sloboda medija, nezavisno novinarstvo i medijska i informaciona pismenost; • položaj mladih, aktivizam mladih i njihovo uključivanje u procese donošenja odluka. Specifični ciljevi Programa su: 1. Stvoriti uslove za partnerstvo između medija i OCD za mlade u rešavanju problema u razvoju demokratije, zaštiti ljudskih prava i vladavine prava u lokalnom kontekstu; 2. Poboljšati učešće mladih, u ulozi pokretača lokalne zajednice, u sprovođenju neophodnih demokratskih promena; 3. Unaprediti kvalitet istraživačkog izveštavanja, medijske i informacione pismenosti i borbe protiv lažnih vesti u Srbiji.BOŠ će kroz finansijsku i mentorsku podršku, ali i program jačanja kapaciteta, na godišnjem nivou podržati 8 projekata, a svaki projekat će zajednički sprovoditi dva partnera, odnosno 8 OCD za mlade i 8 medija. Selekciona procedura će se odviti u tri faze, i ovaj poziv odnosi se na prvu fazu selekcije, u kojoj zainteresovane strane podnose projektnu ideju (tzv. concept note) u kratkom formatu. U drugoj fazi deset najbolje ocenjenih projektnih ideja će, putem neke od onlajn platformi komunikacije u 15 minuta predstaviti svoju projektnu ideju selekcionoj komisiji i članovima i članicama BOŠ tima. U trećoj fazi selekcije biće odabrano osam najbolje ocenjenih projektnih ideja podnetih u partnerstvu između medija i OCD za mlade, kao i najmanje dve ideje na rezervnoj listi. Odabrani podnosioci, koji prođu u treću fazu će svoje projektne ideje razraditi u predloge projekata. Projektna ideja (concept note) treba da se zasniva na pitanjima od zajedničkog interesa i dogovorenim vrednostima, principima i idejama, i mora da bude podneta u partnerstvu dva partnera: • medija, kao partnera koji će nezavisno istraživati problem i o tome informisati javnost i tako podizati vidljivost teme, kojom se aktivistički bavi njihova partnerska OCD za mlade, i stvarati pritisak javnosti da se o prepoznatom problemu javno govori i da se, usled naraslih očekivanja javnosti, problem rešava od strane nadležnih; • OCD za mlade, kao partnera koji će se baviti aktivizmom u zajednici gde se projekat sprovodi, raditi na podizanju svesti o problemu, angažovati zainteresovane strane, osmisliti političku, pravnu ili institucionalnu intervenciju i javno zagovarati i sprovoditi aktivnosti koje će voditi ka rešavanju problema.

Kako se aplicira?

Podnošenje predloga projekata za učešće na Programu se vrši isključivo elektronskim putem preko onlajn formulara