Poziv za saradnju sa Fondacijom za obrazovanje Roma

Naziv donatora

Fond za obrazovanje Roma

Rok za prijavu na konkurs

21.02.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Drugo

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

nije naznačeno

Vrsta finansijske podrške

Stipendije

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Obrazovanje

Podržane ciljne grupe

  • Romi

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

6 meseci

Posebni zahtevi donatora

Pozivaju se organizacije civilnog društva, državne institucije, poslovni ili privatni sektor, postojeći pokreti, mreže ili inicijative koja su aktivne i relevantne za mlade Rome i studente u sledećim zemljama – Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Češka, Mađarska, Kosovo, Crna Gora, Severna Makedonija, Srbija, Rumunija, Slovačka i Turska – da budu partner Fondu za obrazovanje Roma tako što će odgovoriti na ovaj poziv za partnerstvo. Ovaj poziv za partnerstvo je deo novog dodatka REF-a u okviru njegovog programa stipendiranja. Pozdravlja podršku organizacija, pokreta i drugih subjekata koji su zainteresovani da postanu partneri REF-a i pomognu stipendistima da izgrade svoje veštine pružanjem mogućnosti, stažiranja, obuka, obrazovnih događaja i aktivnosti angažovanja u zajednici.

Kako se aplicira?

Potencijalni partneri mogu da izraze interesovanje na: refpartnershipsp@romaeducationfund.org U imejlu treba navesti obim posla i aktivnosti (događaji, stažiranja, mogućnosti volontiranja, obuke, seminari, vebinari, mogućnosti edukacije, debate, klubovi, itd.) koji bi bili podrška REF-ovom programu stipendiranja i njegovim korisnicima.