Poziv za učešće na konkursu za jačanje kapaciteta OCD za javno zastupanje

Naziv donatora

Fondacija Ana i Vlade Divac

Rok za prijavu na konkurs

07.05.2018

Do 16:00 h

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

Do 2.500 EUR.

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • Jačanje rodne jednakosti i položaja samohranih roditelja na tržištu rada u Srbiji

Ciljna grupa podrške

  • Organizacije civilnog društva
  • Samohrani roditelji

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja projekta

12 meseci.

Kako se konkuriše

Osnovnu i prateću dokumentaciju, koja se nalazi u projektnoj dokumentaciji, poslati elektronskim putem na e-mail adresu: konkurs@divac.com