Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Pravični, zdravi i ekološki prihvatljivi prehrambeni sistemi od primarne proizvodnje do potrošnje

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

06.10.2021

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove
  • Privredna društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 60.000 do 1.000.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Poljoprivreda i ruralni razvoj
  • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Ostalo
  • Hrana i ishrana

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Predlozi moraju primeniti pristup uključivanja široke raznolikosti aktera prehrambenog sistema i provođenjem interdisciplinarnih istraživanja koja uključuju potrošače, potrošačke organizacije i organizacije civilnog društva, uključujući lokalno i autohtono znanje o zemljištu. Predlozi se podstiču da nastave na prošlim ili tekućim istraživanjima, istraživačkim infrastrukturama koje finansira EU i sarađuju sa relevantnim inicijativama, uključujući Misiju za zdravlje i hranu Horizont Evrope. Preporučuje se međunarodna saradnja (poput Međunarodnog foruma za bioekonomiju). Predlozi treba da uključuju jasan plan kako će sarađivati sa drugim predlozima odabranim u okviru ove i bilo koje druge relevantne teme, učestvujući u zajedničkim aktivnostima, radionicama, kao i zajedničkim aktivnostima komunikacije i širenja. Predlozi treba da planiraju potreban budžet za pokrivanje ovih aktivnosti.

Kako se aplicira?

Prijave se moraju predati elektronski putem elektronskog portala za finansiranje i tendere. Prijave se podnose korišćenjem obrazaca koji se nalaze u elektronskoj prijavi. Struktura i prezentacija moraju odgovarati uputstvima datim u obrascima. Prijave moraju biti kompletne i sadržati sve delove i obavezne priloge i prateću dokumentaciju. Prijavni obrazac je strukturiran u dva dela. Deo A sadrži strukturirane administrativne obrasce sa podacima o učesnicima, registraciji i kontakt osobi. Deo B (narativni deo) sadrži tehnički opis projekta sa planiranim aktivnostma, troškovmai itd. (moraju se učitati u PDF-u). Deo A se generiše prilikom unosa podataka u sistem za predaju, Deo B mora biti pripremljen unapred. Deo B takođe sadrži anekse i prateću dokumentaciju ako to zahtevaju uslovi poziva (detaljna tabela budžeta, izjave državnih vlasti, biografije, godišnji izveštaji o aktivnostima, itd.).