konkurs
istekao

Prijavite se na konkurs za program AKTIVNE ZAJEDNICE Trag fondacije

Naziv donatora

Trag fondacija

Rok za prijavu na konkurs

19.12.2021

do 23 h i 59 min

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva
  • Neformalne grupe

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

Od 2000.000 do 400.000 RSD

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • Razvoj zajednica

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja projekta

od 6 do 12 meseci

Posebni zahtevi donatora

Trag fondacija podržava udruženja građana i neformalne grupe koje: pokreću i aktivno uključuju građane i građanke u svoje aktivnosti• zastupaju opšte interese svoje zajednice• ne postoje duže od 10 godina• imaju godišnji prihod koji ne prelazi 1.200.000,00 dinara (za udruženja)• nemaju pristup značajnim fondovima drugih donatora ili nisu direktno povezane sa međunarodnim agencijama i fondovima • nalaze se na teritoriji Srbije. Pod neformalnim grupama podrazumevaju se grupe od najmanje troje ljudi, koje su okupljene oko rešavanja problema u zajednici i nisu formalno registrovane.

Kako se konkuriše

Popunjavanjem Formulara za koncept ideje, koji se šalje elektronski, na adresu: prijave@tragfondacija.org.