Prijavite se za svetsku nagradu za održivost

Naziv donatora

Globalna energetska nagrada

Rok za prijavu na konkurs

30.03.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Mala i srednja preduzeća
  • Privredna društva
  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

2.000 €

Vrsta finansijske podrške

Nagrade

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Vodovod i kanalizacija
  • Zaštita životne sredine
Ostalo
  • Mladi

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Svaki pojedinac, privatna ili javna ustanova, kompanija, NVO itd. može prijaviti jedan ili više projekata u kategorijama: Zemlja, Vatra, Voda, Vazduh, Mladi i Održiva start-up preduzeća. Tražese projekti koji pružaju rešenja za zagađenje vazduha, zemljišta i vode, primenjuju obnovljive izvore energije i povećavaju energetsku efikasnost, demonstriraju održivo korišćenje resursa planete i doprinose ekološkom obrazovanju. Prijave se podnose na engleskom ili nemačkom jeziku.

Kako se aplicira?

Popunjavanjem prijavnog formulara na stranici: https://www.energyglobe.info/participate/application-form#/