Program grantova Fondacije Al Madad za stvaranje direktnih puteva do formalnog obrazovanja

Naziv donatora

Fondacija Al Madad

Rok za prijavu na konkurs

04.10.2022

do 11 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Obrazovne ustanove

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 100.000 £

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Obrazovanje
Ostalo
  • Izbeglice i azilanti, deca i mladi

Podržane ciljne grupe

  • Azilanti

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

do 3 godine

Posebni zahtevi donatora

Organizacije mogu podneti jednu prijavu za bilo koji iznos do 100.000 funti za definisani projekat u trajanju do tri godine Iako je pun iznos dodeljen ovom pozivu 100.000 funti, više od jedne organizacije može biti izabrano za finansiranje, a samo zaista izuzetni predlozi će verovatno dobiti sredstva u celosti. Da bi se smatrale kvalifikovanim, organizacije moraju imati: • Registrovani status dobrotvorne organizacije u zemlji u kojoj im je sedište; pojedinci koji žele da se prijave mogu to učiniti samo u saradnji sa registrovanom organizacijom. • Kapacitet da ispune zahteve za izveštavanje o čemu će na kraju odlučiti AMF i primalac granta nakon detaljnog pregleda punog obrasca za prijavu. • Uspostavljene politike kako bi se osiguralo da se poštuju zakoni o zaštiti dece u zemlji u kojoj deluju i jasna metodologija koja pokazuje da se na odgovarajući i dosledan način primjenjuje. Prednost će imati: • Projekti koji uspostavljaju/renoviraju/opremaju škole • Projekti koji se odvijaju lično gde je to moguće, a ne putem rešenja za učenje na daljinu • Projekti koji su održivi ili imaju održive elemente nakon perioda angažovanja AMF-a ili koji imaju prirodnu, definisanu krajnju tačku • Projekti u kojima je osoblje u mogućnosti da se posveti redovnom kontaktu sa AMF-om kako bi saopštavali napredak • Projekti koji imaju „ugrađene“ metode dobijanja povratnih informacija od korisnika usluge

Kako se aplicira?

Slanjem beleške o konceptu predloga tako što se na sajtu: www.almadadfoundation.org izabere „Grantovi“ u glavnom meniju, a zatim „Prijava za grant: Koncept“.