Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Program grantova Fondacije Al Madad za stvaranje direktnih puteva do formalnog obrazovanja

Naziv donatora

Fondacija Al Madad

Rok za prijavu na konkurs

04.10.2022

do 11 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Obrazovne ustanove

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 100.000 £

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Obrazovanje
Ostalo
  • Izbeglice i azilanti, deca i mladi

Podržane ciljne grupe

  • Azilanti

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

do 3 godine

Posebni zahtevi donatora

Organizacije mogu podneti jednu prijavu za bilo koji iznos do 100.000 funti za definisani projekat u trajanju do tri godine Iako je pun iznos dodeljen ovom pozivu 100.000 funti, više od jedne organizacije može biti izabrano za finansiranje, a samo zaista izuzetni predlozi će verovatno dobiti sredstva u celosti. Da bi se smatrale kvalifikovanim, organizacije moraju imati: • Registrovani status dobrotvorne organizacije u zemlji u kojoj im je sedište; pojedinci koji žele da se prijave mogu to učiniti samo u saradnji sa registrovanom organizacijom. • Kapacitet da ispune zahteve za izveštavanje o čemu će na kraju odlučiti AMF i primalac granta nakon detaljnog pregleda punog obrasca za prijavu. • Uspostavljene politike kako bi se osiguralo da se poštuju zakoni o zaštiti dece u zemlji u kojoj deluju i jasna metodologija koja pokazuje da se na odgovarajući i dosledan način primjenjuje. Prednost će imati: • Projekti koji uspostavljaju/renoviraju/opremaju škole • Projekti koji se odvijaju lično gde je to moguće, a ne putem rešenja za učenje na daljinu • Projekti koji su održivi ili imaju održive elemente nakon perioda angažovanja AMF-a ili koji imaju prirodnu, definisanu krajnju tačku • Projekti u kojima je osoblje u mogućnosti da se posveti redovnom kontaktu sa AMF-om kako bi saopštavali napredak • Projekti koji imaju „ugrađene“ metode dobijanja povratnih informacija od korisnika usluge

Kako se aplicira?

Slanjem beleške o konceptu predloga tako što se na sajtu: www.almadadfoundation.org izabere „Grantovi“ u glavnom meniju, a zatim „Prijava za grant: Koncept“.