Program grantova Fondacije Barakat za 2022. godinu

Naziv donatora

Fondacija Barakat

Rok za prijavu na konkurs

31.03.2022

do 23 h i 59 min

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove
  • Mala i srednja preduzeća
  • Privredna društva
  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 10.000 £

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Kultura
  • Kultura
Ostalo
  • Umetnost

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Fondacija dodeljuje grantove za podršku i promociju proučavanja i očuvanja islamske umetnosti, nasleđa, arhitekture i kulture. Fondacija treba da identifikuje instituciju kojoj se mogu preneti novčana sredstva. Fondacija ne vrši transfere na lične bankovne račune, ali snažno podržava individualni profesionalni razvoj i projekte koje vode pojedinci. Na raspolaganju su različite kategorije za grantiranje. Za svaku kategoriju postoji poseban obrazac za prijavu.

Kako se aplicira?

Slanjem popunjene prijave i prateće dokumentacije na: applications@barakat.org Formulari za prijavu dostupni su na sajtu i mogu se preuzeti uz kratku registraciju upisivanjem adrese za elektronsku poštu.