Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Program grantova Fondacije Gupta

Naziv donatora

Fondacija Gupta

Rok za prijavu na konkurs

30.09.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 50.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Socijalna zaštita
Filantropija i volonterizam
  • Filantropija i volonterizam
Religija
  • Religija
Ostalo
  • Razvoj zajednica, briga o deci i starima, OSI, smanjenje siromaštva

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

12 meseci

Posebni zahtevi donatora

Grantovi su namenjeni nevladinim organizacijama (NVO) širom sveta koje pružaju socijalnu pomoć ljudima koji su ugroženi siromaštvom, invaliditetom ili diskriminacijom. Fondacija takođe podržava humanitarne agencije koje služe ljudima pogođenim vanrednim situacijama i prirodnim katastrofama. Fondacija godišnje dodeljuje grantove koji se kreću do 50.000 dolara, sa fokusom na manje organizacije širom sveta koje vode pojedinci sa snažnom ličnom posvećenošću svojim projektima. Porodična fondacija Gupta će podržati organizacije čijih 90% resursa stiže do predviđenih korisnika, a manje od 10% se potroši na upravljanje, administraciju, prikupljanje sredstava, plate itd.; organizacije kojima aktivno upravlja osnivač ili vodilja, a ne stručno osoblje, koje pomažu korisnicima u prevazilaženju ograničenja i postizanju samostalnosti tokom vremena i organizacije koje ne podstiču, ne regrutuju, niti na bilo koji drugi način izazivaju bilo kog pojedinca ili grupe pojedinaca da pređu u drugu veru ili religiju.

Kako se aplicira?

Popunjavanjem onlajn prijavnog formulara: https://www.guptafamilyfoundation.org/grant-application/grant-application-form/