Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Program grantova Višegrad + za projekte koji doprinose procesima demokratizacije i transformacije u odabranim zemljama Zapadnog Balkana

Naziv donatora

Međunarodni Višegrad fond

Rok za prijavu na konkurs

01.06.2023

Ko može da aplicira?

 • Organizacije civilnog društva
 • Javna uprava
 • Obrazovne ustanove
 • Drugo

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

nije naznačeno

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
 • Turizam
Životna sredina i klimatske promene
 • Zaštita životne sredine
Ljudski resursi i socijalni razvoj
 • Obrazovanje
Kultura
 • Kultura
Mediji
 • Mediji
Ostalo
 • demokratija i dobro upravljanje, biznis i industrija, umetnost

Geografska pokrivenost

 • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

do 18 meseci

Posebni zahtevi donatora

Glavni ciljevi Fonda su organizacije civilnog društva (OCD), javne obrazovne, kulturne, istraživačke i naučne institucije, opštine i lokalne samouprave, ali tržišni akteri, npr.kompanije – posebno one koje se bave inovacijama i startapima – takođe su kvalifikovane ako je njihov projekat neprofitnog karaktera. Po pravilu, projekat moraju da implementiraju najmanje tri organizacije iz tri različite V4 zemlje (pravilo „3xV4”). Bilateralni prekogranični projekti su izuzetak od pravila „3xV4“, ali samo u predlozima koji imaju direktnu korist za određeno pogranično područje između dve susedne zemlje V4. O izuzecima od ovog pravila, možete se informisati u priloženim smernicama za prijavu.

Kako se aplicira?

Registracijom i onlajn prijavljivanjem preko jedinstvenog sistema za prijavu predloga projekta.