Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Program grantova za istraživanje ISOC Fondacije

Naziv donatora

ISOC Fondacija (Internet Society Foundation)

Rok za prijavu na konkurs

31.05.2023

Ko može da aplicira?

  • Obrazovne ustanove
  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 200.000 do 500.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Nauka i istraživanje
Ostalo
  • IT

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Nezavisni istraživači treba da imaju postdiplomske istraživačke diplome i recenzirane publikacije, patente, akademske ili nezavisno objavljene radove u relevantnoj oblasti. Javne istraživačke institucije treba da imaju 501c3 ili ekvivalent i treba da imaju misiju koja je usklađena sa misijom Fondacije. (Privatne institucije nisu kvalifikovani subjekti za dobijanje sredstava). Nedovoljno zastupljene grupe u istraživačkom svetu se veoma podstiču da se prijave.

Kako se aplicira?

Biće uzete u obzir samo prijave podnete u sistemu upravljanja grantovima Fondacije: https://isocfoundation.flukk.io/user_sessions/nev