Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Program grantova za naučna istraživanja u oblasti akustike divljih životinja

Naziv donatora

Akustika divljih životinja

Rok za prijavu na konkurs

15.05.2023

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Obrazovne ustanove

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 12.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Nauka i istraživanje
Ostalo
  • Divlje životinje

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Svakog kvartala, Akustika divljih žiotinja dodeljuje do 12.000 dolara vrednosti kvalifikovanih proizvoda. Svaki podnosilac zahteva može zahtevati proizvode i licence za softver u vrednosti do 4000 USD. Primaoci takođe imaju priliku da se njihov rad predstavi na veb stranici i kanalima društvenih medija.Primaoci grantova moraju biti povezani sa dobrotvornom, obrazovnom ili drugom organizacijom koja je oslobođena poreza. Biće razmatrani projekti koji ispunjavaju sledeće kriterijume: • Projekat značajno koristi snimke vokalizacije divljih životinja za prikupljanje i/ili analizu podataka. • Rad unapređuje naučna saznanja i doprinosi dugoročnoj konzervaciji. • Grant bi imao značajan uticaj na uspeh projekta. • Prijava pruža adekvatne informacije za olakšavanje evaluacije projekta, uključujući detaljne očekivane rezultate i potrebu za bioakustičkim podacima koji podržavaju te ishode. • Projekat mora da počne u roku od godinu dana od dodele.

Kako se aplicira?

Registracijom i popunjavanjem onlajn upitnika za prijavu.