Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Program grantova za projekte Fonda za implementaciju standarda i razvoj trgovine

Naziv donatora

Fond za implementaciju standarda i razvoj trgovine

Rok za prijavu na konkurs

23.07.2021

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Mala i srednja preduzeća
  • Privredna društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 500.000 do 1.000.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Poljoprivreda i ruralni razvoj
  • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Ostalo
  • Održivi razvoj

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

do 3 godine

Posebni zahtevi donatora

STDF nudi grantove za projekte koji promovišu usaglašenost sa međunarodnim sanitarnim i fitosanitarnim (SPS) zahtevima. Objasniti kako će traženi projekat pomoći u rešavanju određenih SPS izazova ili pitanja koja utiču na trgovinu na regionalnim i / ili međunarodnim tržištima. Povoljno se razmatraju sledeće vrste projekata: Projekti relevantni za identifikaciju, razvoj i širenje dobre prakse u tehničkoj saradnji u vezi sa SPS-om, uključujući projekte koji razvijaju i primenjuju inovativne i održive pristupe; Projekti povezani sa radom STDF-a (npr. Klimatske promene, elektronska SPS sertifikacija, dobra regulatorna praksa, javno-privatna partnerstva, olakšavanje trgovine); Projekti koji se bave ograničenjima SPS-a kroz regionalne pristupe; i Kolaborativni i interdisciplinarni projekti usredsređeni na vezu / veze između zdravlja ljudi, životinja i biljaka i trgovine, dva ili više partnera ili drugih relevantnih organizacija.

Kako se aplicira?

Pregledajte uputstva STDF-a za podnosioce zahteva. Preuzmite i popunite obrazac prijave za grant za pripremu projekta. Priložite pisma podrške od svih relevantnih vladinih ministarstava, industrijskih udruženja, privatnih preduzeća itd. Prijave se podnose putem sistema za prijavljivanje putem interneta. STDF sekretarijat je dostupan za pružanje saveta i pomoći potencijalnim podnosiocima zahteva. Podnosioci zahteva se pozivaju da se jave STDF sekretarijatu (STDFSecretariat@wto.org) u ranoj fazi kako bi razgovarali o svojoj prijavi pre nego što bude finalizovana i formalno predata.