Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Program grantova za prosocijalnost, empatiju, altruizam, saosećanje i etiku

Naziv donatora

Institut za um i život

Rok za prijavu na konkurs

02.03.2022

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Obrazovne ustanove

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 25.000 do 100.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • Mir i rešavanje sukoba

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

do dve godine

Posebni zahtevi donatora

Institut za um i život pokreće Program grantova za prosocijalnost, empatiju, altruizam, saosećanje i etiku (PEACE) za podršku projektima koji unapređuju razumevanje zdravih mentalnih kvaliteta i pozitivne međuljudske i društvene akcije u vezi sa prosocijalnošću, empatijom, altruizmom, saosećanjem i etikom. Ovim programom pozivaju se interdisciplinarni istraživački predlozi koji ispituju jedno ili više od sledećeg: 1. prakse, metode ili intervencije koje mogu kultivisati pobrojane kvalitete , 2. osnovne mehanizme (psihološke, fiziološke, socijalne, razvojne, itd.) koji leže u osnovi PEACE kvaliteta i njihovog rasta, i 3. razvoj mera za rigoroznu procenu kvaliteta PEACE-a u različitim kontekstima (kako u laboratoriji tako i u stvarnom svetu). Da bi imao pravo na PEACE grant, glavni istraživač (i ko-glavni istraživač, ako postoji) mora imati završen istraživački doktorat i imati dovoljno obučenosti, iskustva i institucionalnih resursa za obavljanje predloženog posla . Prijave pregleda eksterna komisija iskusnih kontemplativnih istraživača i bira ih na osnovu sledećih kriterijuma: Značaj i uticaj: Projekat se bavi važnim pitanjem vezanim za mehanizme, kultivaciju ili procenu kvaliteta PEACE, i ima potencijal da dovede do unapređenja kontemplativnog istraživanja i pozitivne akcije u svetu; Inovacija: Projekat nudi nešto novo ili dovodi u pitanje postojeće paradigme, bilo konceptualno ili metodološki, ili oboje; Metodološki pristup/dizajn: Dizajn, metode i analize su adekvatno razvijeni, rigorozni, dobro integrisani i odgovarajući ciljevima projekta; Istraživač(i) / aplikant(i): Glavni istraživač(i) su odgovarajuće obučeni i sposobni da koordiniraju i upravljaju predloženim istraživanjem, uz podršku istraživačkog tima sa komplementarnom stručnošću, sa velikom verovatnoćom uspeha i budućim doprinosom na terenu ; Istraživačko okruženje: Tim ima dokumentovan pristup dovoljnim resursima za sprovođenje istraživanja; projekat je podržan od strane institucije domaćina i zajednice. Svi aplikanti moraju dostaviti pismo namere da bi bili uzeti u obzir za poziv za podnošenje kompletnog prijedloga.

Kako se aplicira?

Postavljanjem Pisma namere putem jedinstvenog portala https://mli.smapply.org/prog/peace_grants_-_letter_of_intent/ Svi kandidati će u maju 2022. godine dobiti obaveštenje putem mejla o tome da li su izabrani da podnesu kompletan predlog. Nakon toga, sledi detaljan zahtev za predloge (RFP). Predlozi za nivo od 25.000 dolara imaju maksimalno 5 stranica sa jednim proredom, a za nivo od 100.000 dolara imaju 10 stranica sa jednim proredom, od kojih svaka uključuje slike, tabele i reference (bez dodataka). Potpuni predlozi će biti dostavljeni 29. jula 2022. godine, a dobitnici grantova biće objavljeni u novembru.