Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Program grantova za srpsko-američku saradnju

Naziv donatora

Američka ambasada u Beogradu

Rok za prijavu na konkurs

31.03.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove
  • Privredna društva
  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 3.000 do 50.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Rad i zapošljavanje
  • Obrazovanje
Međunarodna saradnja
  • Međunarodna saradnja

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

do 18 meseci

Posebni zahtevi donatora

Projekti koji se finansiraju kroz ovaj konkurs moraju uključivati američki element. Taj element može biti veza ili partnerstvo između srpskih i američkih organizacija ili institucija; pozivanje američkog stručnjaka da učestvuje, lično ili virtuelno, u projektu; održavanje programa za ispitivanje zajedničkih srpsko-američkih vrednosti, nacionalnih interesa itd. ili uključivanje američkog pristupa ili metoda za rešavanje izazova sa kojima se suočava vaša zajednica, institucija ili profesija. Aktivnosti koje se realizuju kroz grantove mogu biti u obliku akademskih takmičenja, letnjih kampova (fokusiranih na učenje jezika, sport, itd.), prekograničnih razmena, konferencija, radionica, kurseva, razvoja nastavnog plana i programa, izložbi, hakatona ili razvoja aplikacija, onlajn projekata, lažnih suđenja ili takmičenja na sudovima, simulacije i aktivnosti igranja uloga (npr. Kongres modela, Model Ujedinjenih nacija), filmski ili pozorišni festivali, predstave ili druge aktivnosti. Projekti bi trebalo da počnu najkasnije do 1. jula 2022. godine. Paket za prijavu treba da sadrži sledeće dokumente: 1. SF-424 (Application for Federal Assistance – organizations) za organizacije; ili SF-424-I (Application for Federal Assistance --individuals) za pojedince; 2. SF-424A (Budget Information for Non-Construction programs) budžet 3. SF-424B (Assurances for Non-Construction programs) ako je podnosilac pojedinac; 4. Grant Application Form for FY2022 (Fiscal Year 2022); 5. Budget Justification Narrative (Excel); 6. Biografija 7. Zvanična pisma dozvole ako su potrebna za aktivnosti predviđene projektom.

Kako se aplicira?

Svi obavezni obrasci za prijavu dostupni su na stranici: https://rs.usembassy.gov/serbian-american-cooperation-grants-program-funding-opportunity-2022/