Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Program Kreativna Evropa: Medijska pismenost (CREA-CROSS-2023-MEDIALITERACY)

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

30.03.2023

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Obrazovne ustanove

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 60.000 do 500.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Kultura
  • Kultura
Mediji
  • Mediji

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

24 meseca

Posebni zahtevi donatora

Cilj poziva je promovisanje medijske pismenosti kako bi se građanima omogućilo da koriste i razvijaju kritičko razumevanje medija. Podrška će podstaći deljenje znanja i razmenu o politikama i praksama medijske pismenosti kako bi se omogućio razvoj inovativnih prekograničnih inicijativa i zajednica medijske pismenosti širom Evrope, u kontekstu digitalnih medija koji se stalno menja i uzimajući u obzir trenutno ponašanje korisnika među različitim starosnim grupama. Predviđena je podrška za projekte saradnje sa jasno definisanim ciljevima za unapređenje/ciljanje određenih oblasti/ciljeva u oblasti medijske pismenosti, koji se bave najmanje dvema od sledećih oblasti aktivnosti: • Aktivnosti koje se zasnivaju na, dijeljenju i širenju najboljih praksi iz inovativnih projekata medijske pismenosti koji uzimaju u obzir promjenjivi medijski ekosistem, posebno prelaskom kulturnih, državnih ili jezičkih granica i jačanjem saradnje između različitih regiona Evrope. • Razvijanje inovativnih, interaktivnih onlajn kompleta alata za pružanje rešenja za postojeće i buduće izazove u onlajn okruženju, uključujući dezinformacije. • Izrada materijala i alata koji će građanima omogućiti da razviju kritički pristup medijima, te da prepoznaju i na odgovarajući način reaguju na dezinformacije. • Razvijanje prakse medijske pismenosti prilagođene promenljivom medijskom okruženju uključujući manipulativne tehnike i medijsku produkciju zasnovanu na veštačkoj inteligenciji. • Svi predlozi treba da uzmu u obzir uključenost građana, građanski angažman i kulturu učešća kao fundamentalni aspekt svog predloga. Kandidati treba da aktivno sarađuju sa regionalnim centrima Evropske opservatorije za digitalne medije (EDMO) u cilju razmene dobre prakse i izbegavanja preklapanja u inicijativama medijske pismenosti koje treba da budu pokrivene. Sledeće vrste aktivnosti su kvalifikovane u okviru ovog poziva za podnošenje predloga projekata: • Kreiranje i/ili distribucija višejezičnog i/ili multikulturalnog materijala, uključujući interaktivni sadržaj za poboljšanje digitalnih kapaciteta građana i njihovog razumevanja medijskog pejzaža i njihove otpornosti na dezinformacije. • Izrada materijala za građane i trenere bilo koje starosne i društvene grupe. • Razvoj inovativnih rešenja za medijsku pismenost prilagođenih budućem medijskom pejzažu (projekat može uključiti prototipove, ali se ne fokusira isključivo na IT-razvoj). • Aktivnosti obuka za građane i prosvetne radnike, uključujući razmenu najboljih praksi preko jezičkih, državnih i kulturnih granica. • Organizovanje javnih događaja i/ili radionica za podizanje svesti i razmenu najboljih praksi. • Aktivnosti koje predvodi zajednica da bi se gore pomenuti alati i materijali prilagodili i učinili dostupnim.

Kako se aplicira?

Svi predlozi moraju biti podneti direktno onlajn preko portala za finansiranje i tendere Elektronskog sistema podnošenja. Podnošenje je proces u 2 koraka: a) kreirajte korisnički naloga i registrovanje organizacije. Da bi koristili sistem za prijavu (jedini način prijave), svi učesnici treba da kreiraju korisnički nalog za prijavu u EU. Kada imate EULogin nalog, možete da registrujete svoju organizaciju u Registar učesnika. Kada se vaša registracija završi, dobićete devetocifreni broj identifikacioni kod učesnika (PIC). b) dostavite predlog. Pošaljite svoj predlog u 4 dela, na sledeći način: • Deo A uključuje administrativne informacije o organizacijama koje se prijavljuju (budući koordinator, korisnici, povezana lica i pridruženi partneri) i sažeti predlog budžeta. • Deo B pokriva tehnički sadržaj predloga. Preuzmite obavezni šablon iz Sistema za podnošenje, popunite ga i otpremite ga kao PDF datoteku. • Deo C koji sadrži dodatne podatke o projektu. Popunjava se direktno na mreži. • Aneksi. Otpremite ih kao PDF datoteku (pojedinačnu ili višestruku).