Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Program Kreativna Evropa: Muzika pokreće Evropu (CREA-CULT-2022-MME)

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

12.01.2023

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Drugo

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 60.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Kultura
  • Kultura

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

36 meseci

Posebni zahtevi donatora

Poziv podržava održivu distribuciju muzike, sa fokusom na muziku uživo. Akcija ima za cilj unapređenje konkurentnosti, inovativnosti i raznolikosti evropskog muzičkog sektora. Svrha ovog poziva je da se izabere jedan konzorcijum sposoban da promoviše konkurentnost, inovativnost i raznolikost u okviru velikog broja organizacija evropskog muzičkog sektora, uključujući i pružanje finansijske podrške. Prijave treba da sadrže odredbe za 2 odvojene, ali povezane aktivnosti: 1. Jedna šema finansijske podrške koja redistribuira sredstva trećim licima aktivnim u sektoru žive muzike 2. Program aktivnosti izgradnje kapaciteta od koristi sektoru žive muzike Aktivnosti navedene u ciljevima moraju se fokusirati na 3 teme razvoja poslovanja: • prenos UŽIVO; • saradnja; • izvoz muzike.

Kako se aplicira?

Podnošenje predloga projekta je proces od 2 koraka: a) kreirajte korisnički nalog i registrujte svoju organizaciju Da bi koristili sistem za prijavu (jedini način prijave), svi učesnici treba da kreiraju korisnički nalog za prijavu. Kada imate EULogin nalog, možete da registrujete svoju organizaciju u Registar učesnika. Kada se vaša registracija završi, dobićete devetocifreni broj identifikacioni kod učesnika (PIC). b) dostavite predlog Pristupite sistemu za elektronsko podnošenje, pošaljite svoj predlog u 4 dela. Predlozi moraju biti potpuni i sadržati sve tražene informacije i sve potrebne anekse i prateću dokumentaciju: • Prijavni obrazac Deo A — sadrži administrativne informacije o učesnicima (budući koordinator, korisnici i povezana lica) I sažeti budžet za projekat (popunjava se direktno na mreži) • Prijavni obrazac Deo B — sadrži tehnički opis projekta ( preuzeti sa sistema, popuniti i zatim sastavljen ponovo postaviti) • obavezni aneksi i prateća dokumentacija: • detaljnu tabelu budžeta • CV (standardni) osnovnog projektnog tima • izveštaji o aktivnostima prošle godine • spisak prethodnih projekata (ključni projekti za poslednje 4 godine U kasnijoj fazi će vam možda biti zatražena dodatna dokumenta (za validaciju pravnog lica, provera finansijske sposobnosti, validacija bankovnog računa, itd.).