Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Program Kreativna Evropa: Promet književnih dela (CREA-CULT-2023-LIT)

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

21.02.2023

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Drugo

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 100.000 do 300.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Kultura
  • Kultura
Ostalo
  • Izdavaštvo

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

do 36 meseci

Posebni zahtevi donatora

Ova akcija će podržati projekte koji će prevoditi, objavljivati, distribuirati i promovisati dela beletristike. Svaki projekat mora biti zasnovan na dobroj uređivačkoj i promotivnoj strategiji koja pokriva paket od najmanje 5 prihvatljivih naslova beletristike prevedenih sa i na prihvatljive jezike i mora da sadrži sledeće elemente: • predloženi paket doprinosi raznolikosti literature u ciljnoj zemlji (ili zemljama) tako što uključuje beletristike iz zemalja koje su nedovoljno zastupljene, a posebno dela napisana na jezicima koji se manje koriste, • strategija distribucije obezbeđuje širok i lak pristup delima za širu javnost, • strategija promocije doprinosi proširenju i obnovi publike, • projekat podstiče saradnju između autora, prevodilaca, izdavača, distributera, knjižara, biblioteka, festivala, književnih manifestacija itd., • projekat doprinosi podizanju profila prevodilaca i poštuje princip pravične naknade, • projekat se bavi međusektorskim pitanjima programa Kreativna Evropa i prioritetima Culture Strand 2023.

Kako se aplicira?

Svi predlozi moraju biti podneti direktno onlajn preko portala za finansiranje i tendere Elektronskog sistema podnošenja. Podnošenje je proces u 2 koraka: a) kreiranje korisnički naloga i registracija Da bi koristili sistem za prijavu (jedini način prijave), svi učesnici treba da kreiraju korisnički nalog za prijavu. Kada imate EULogin nalog, možete da registrujete svoju organizaciju u Registar učesnika. Kada se vaša registracija završi, dobićete devetocifreni broj, identifikacioni kod učesnika (PIC). b) dostavljanje predloga Pristupite sistemu za elektronsko podnošenje. Pošaljite svoj predlog u 4 dela, na sledeći način: • Deo A uključuje administrativne informacije o organizacijama koje se prijavljuju (budući koordinator, korisnici, povezana lica i pridruženi partneri) i sažeti budžet za predlog koji se popunjava direktno na mreži. • Deo B (opis akcije) pokriva tehnički sadržaj predloga.Preuzmite obavezni šablon iz Sistema za podnošenje, popunite ga i otpremite ga kao PDF datoteku. • Deo C koji sadrži dodatne podatke o projektu. Popunjava se direktno na mreži. • Anekse otpremite kao PDF datoteku (pojedinačnu ili višestruku).