Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Program podrške partnerstvima medija i OCD za mlade 2023/24: „Mladi i mediji za demokratski razvoj”

Naziv donatora

Beogradska otvorena škola (BOŠ)

Rok za prijavu na konkurs

29.06.2023

do 15 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 160.000 SEK

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Mediji
  • Mediji
Ostalo
  • Mladi

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

od 6 do 9 meseci

Posebni zahtevi donatora

Projektna ideja (concept note) treba da se zasniva na pitanjima od zajedničkog interesa i dogovorenim vrednostima, principima i idejama, i mora da bude podneta u partnerstvu dva partnera: • medija, kao partnera koji će nezavisno istraživati problem i o tome informisati javnost i tako podizati vidljivost teme, kojom se aktivistički bavi njihova partnerska OCD za mlade, i stvarati pritisak javnosti da se o prepoznatom problemu javno govori i da se, usled naraslih očekivanja javnosti, problem rešava od strane nadležnih; • OCD za mlade, kao partnera koji će se baviti aktivizmom u zajednici gde se projekat sprovodi, raditi na podizanju svesti o problemu, angažovati zainteresovane strane, osmisliti političku, pravnu ili institucionalnu intervenciju i javno zagovarati i sprovoditi aktivnosti koje će voditi ka rešavanju problema. Mediji i OCD za mlade, u ovom ciklusu, mogu da konkurišu za projektnu finansijsku podršku u: • maksimalnom iznosu od 320.000,00 SEK po projektu (u predlogu projekta budžeti partnera će biti odvojeni, što znači da će svaki od dva budžeta biti u maksimalnom iznosu do 160.000,00 SEK).

Kako se aplicira?

Podnošenje projektnih ideja za učešće u Programu se vrši isključivo elektronskim putem preko onlajn platforme .