PROGRAM RANOG RAZVOJA

Naziv donatora

FOND ZA INOVACIONU DELATNOST

Rok za prijavu na konkurs

31.12.2019

15.00 časova

Ko može da aplicira?

  • Mala i srednja preduzeća

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 80.000,00 EUR

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • Razvoj tehnoloških inovacija

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

Vreme realizacije projekta: do 24 meseca

Posebni zahtevi donatora

Visina iznosa finansiranja: do 80.000 evra, odnosno do 70% ukupno odobrenog budžeta projekta najmanje 30% odobrenog budžeta projekta obezbeđuje podnosilac prijave iz drugih privatnih izvora nezavisnih od Fonda Uslovi za konkurisanje: Mikro ili malo privredno društvo u većinskom privatnom i većinskom srpskom vlasništvu (51% ili više) osnovano u Srbiji i ne starije od pet (5) godina u trenutku podnošenja Prijave; ili Tim koji se sastoji od najviše 5 članova (osoba). Uloge i obaveze članova tima moraju biti jasno obrazložene u Prijavi. U slučajevima gde je Prijava podneta od strane tima (koji još uvek nije formalno i legalno uspostavljena kompanija), primenjivaće se sledeće: Ukoliko je finansiranje odobreno, Podnosioci Prijave će biti u obavezi da osnuju kompaniju koja će biti korisnik granta i pravno odgovorna za sprovođenje projekta; Novoosnovana kompanija mora biti najmanje 51% u vlasništvu članova tima koji su podneli Prijavu (procenat vlasništva između članova tima je predmet njihovog dogovora); Novoosnovana kompanija mora biti najmanje 51% u privatnom vlasništvu i u većinskom srpskom vlasništvu.

Kako se aplicira?

Dokumentacija koja se podnosi prilikom apliciranja: Izjava podnosioca prijave za finansiranje Poslovni plan Budžet projekta Prezentacija projekta Upitnik o proceni uticaja na životnu sredinu (ESQ) Biografije glavnog osoblja angažovanog na projektu (maksimum 5) Finansijski izveštaji za poslednju godinu (ukoliko je primenjivo) Formulare možete preuzeti na strani Dokumentacija ( http://www.inovacionifond.rs/program/program-ranog-razvoja/dokumentacija-2019-oktobar ). Prijave se podnose putem Fondovog internet portala i na engleskom jeziku: https://secure.inovacionifond.rs/Grants/Identity/Login.aspx