Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

PROGRAM RANOG RAZVOJA

Naziv donatora

FOND ZA INOVACIONU DELATNOST

Rok za prijavu na konkurs

31.12.2019

15.00 časova

Ko može da aplicira?

  • Mala i srednja preduzeća

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 80.000,00 EUR

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • Razvoj tehnoloških inovacija

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

Vreme realizacije projekta: do 24 meseca

Posebni zahtevi donatora

Visina iznosa finansiranja: do 80.000 evra, odnosno do 70% ukupno odobrenog budžeta projekta najmanje 30% odobrenog budžeta projekta obezbeđuje podnosilac prijave iz drugih privatnih izvora nezavisnih od Fonda Uslovi za konkurisanje: Mikro ili malo privredno društvo u većinskom privatnom i većinskom srpskom vlasništvu (51% ili više) osnovano u Srbiji i ne starije od pet (5) godina u trenutku podnošenja Prijave; ili Tim koji se sastoji od najviše 5 članova (osoba). Uloge i obaveze članova tima moraju biti jasno obrazložene u Prijavi. U slučajevima gde je Prijava podneta od strane tima (koji još uvek nije formalno i legalno uspostavljena kompanija), primenjivaće se sledeće: Ukoliko je finansiranje odobreno, Podnosioci Prijave će biti u obavezi da osnuju kompaniju koja će biti korisnik granta i pravno odgovorna za sprovođenje projekta; Novoosnovana kompanija mora biti najmanje 51% u vlasništvu članova tima koji su podneli Prijavu (procenat vlasništva između članova tima je predmet njihovog dogovora); Novoosnovana kompanija mora biti najmanje 51% u privatnom vlasništvu i u većinskom srpskom vlasništvu.

Kako se aplicira?

Dokumentacija koja se podnosi prilikom apliciranja: Izjava podnosioca prijave za finansiranje Poslovni plan Budžet projekta Prezentacija projekta Upitnik o proceni uticaja na životnu sredinu (ESQ) Biografije glavnog osoblja angažovanog na projektu (maksimum 5) Finansijski izveštaji za poslednju godinu (ukoliko je primenjivo) Formulare možete preuzeti na strani Dokumentacija ( http://www.inovacionifond.rs/program/program-ranog-razvoja/dokumentacija-2019-oktobar ). Prijave se podnose putem Fondovog internet portala i na engleskom jeziku: https://secure.inovacionifond.rs/Grants/Identity/Login.aspx