Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Program stipendija – Obrazovanje za održivi energetski razvoj

Naziv donatora

Globalno partnerstvo za održivu električnu energiju

Rok za prijavu na konkurs

07.04.2023

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

10.000 $

Vrsta finansijske podrške

Stipendije

Oblast podrške

Energija
  • Energija
Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Obrazovanje
Ostalo
  • Održivi razvoj, klimatske promene

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

2 godine

Posebni zahtevi donatora

Da bi imali pravo na stipendiju, potencijalni kandidati/kinje moraju: • Preduzeti magistarske studije u oblasti koja se odnosi na razvoj održive energije Primeri: energija bez ugljenika, pametne mreže, električni transport, skladištenje energije, napredne tehnologije električne energije, javna politika, ekonomija, pravo, političke nauke itd. • Nastaviti redovne studije najmanje jednu punu školsku godinu (dva ili tri semestra) od sredine do kraja 2023. • Biti građanin zemlje u razvoju na listi primalaca zvanične razvojne pomoći koju je identifikovala Direkcija za razvojnu saradnju OECD-a • Biti posvećeni da doprinesu razvoju svoje zemlje nakon studija • Posvećeni razvoju energije sa nultom emisijom ugljenika. Pre nego što počnete sa prijavom, pripremite sve potrebne dokumente: • CV/rezime • Skeniran pasoša ili izvoda iz matične knjige rođenih • Pismo o prijemu na master program po vašem izboru • Pregled kursa master programa (PDF ili link) • Najnoviji univerzitetski transkript • Dve reference* Svi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku. Ako originalni jezik dokumenta nije engleski, morate dostaviti i originalni dokument i overen prevod. *Reference Od vas će se tražiti da navedete dve reference: Jedna referenca MORA biti od člana fakulteta ili profesora na vašem trenutnom ili prethodnom univerzitetu koji poznaje vaše akademske sposobnosti. Moraju da popune formular za akademsku referencu. Druga referenca može biti od drugog akademskog arbitra (isti proces kao gore) ili lično referentno pismo. Lične reference moraju biti u obliku pisma, sa zvaničnim memorandumom organizacije, ako je moguće, napisane na engleskom, i moraju biti datirane i potpisane od strane arbitra. Lični arbitar treba da bude osoba (poslodavac, supervizor, mentor, trener, itd.) koja može da razgovara o ličnim kvalitetima ili interesovanjima koji vas čine posebno kvalifikovanim za dobijanje stipendije. Ovaj arbitar ne može biti član porodice. Obe reference moraju biti na engleskom. Uverite se da je vaše puno ime uključeno u sve reference.

Kako se aplicira?

Popunjavanjem onlajn upitnika za prijavu.